8e Nieuwsbrief februari 2019 District 110 CW       

 
Waarde Lionsvrienden en -vriendinnen in ons District 110CW,   
De maand februari stond weer bomvol activiteiten, zowel in materiële als immateriële sfeer en wederom met hele mooie Lionsprojecten.
Ons districtsbestuur zit er weer helemaal klaar voor om uw clubs te faciliteren, onder andere met ideeën voor de nieuwe Nationale Lionsactie voor onderzoek naar kinderkanker in april. Voor mij persoonlijk, vertrouw ik erop, de komende maanden wederom de gelegenheid te krijgen om – o.a. via de vele geplande Clubbezoeken - vele succesverhalen te horen en met u te kunnen delen.
Namens het volledige kabinet wens ik u de komende maand weer heel veel plezier in ons gezamenlijk streven een verschil te maken.  
Hierbij informeer ik u in deze 8e nieuwsbrief over de volgende onderwerpen:

 

 

 

 

 

1:Lions Clubs Nederland in actie tegen kinderkanker

Samen zijn we sterker en daarom maken we ons landelijk in 2019 sterk voor één goed doel in het weekend van 12, 13 en 14 april. Onderzoek naar kinderkanker. Dat is hard nodig, want kinderkanker is doodsoorzaak nummer 1 door ziekte bij kinderen. Ieder jaar worden 600 kinderen ziek, waarbij één op de vier kinderen met kanker het helaas niet redt.
Een ideetje voor uw club, om ook eens actief aan de slag te gaan met onze landelijke Lions actie?
Lees dan verder op blz. 2 en 3.

2: Mooie en geslaagde voorstellingen Save-the-Earth in Breda en Terneuzen.

De vier Lionsclubs in Breda, te weten Lions Host, Lions Zuidelijke Baronie, Lions Forum en Lions Quattro, maar ook de Lions Club Kapelle de Bevelanden bundelden hun krachten voor een meerjarig traject voor een betere schonere wereld voor nu en in de toekomst. Een verslag.
Lees dan verder op blz. 4.

  

3: AGENDA: 18 Maart 2019: (Nieuwe) Ledenontmoetingsavond met PubQuiz.

Sinds 1 januari 2018 hebben wij 118 nieuwe leden in ons District mogen verwelkomen.Daarom organiseren wij op maandagavond 18 maart 2019 - voor deze nieuwe leden en hun sponsoren - een Nieuwe-ledenbijeenkomst.Bij deze bent u, als nieuw lid en sponsor van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Lees dan verder op blz. 5.
Tot zover alweer deze achtste nieuwsbrief.
Ons Districtsbestuur zit er helemaal klaar voor, zoals u inmiddels wel merkt en weet, om u – daar waar nodig - als Club te faciliteren met raad en daad om er een succesvol jaar van te maken.
Vele Zonevergaderingen zijn weer geagendeerd de komende maanden en bezoekt u deze, namens uw Lions Club, alstublieft. De Zone is echt het beste overleg en het enige uitwisselingsorgaan tussen de Clubs onderling en uw Districtsbestuur.
Mocht u - vanwege een bijzondere gebeurtenis of een belangrijk thema binnen uw Club – een bezoek wensen van de DG of iemand van het DG-Team, aarzelt u dan niet om via onze Districtssecretaris Lex Besselink, DS110CW@lions.nl de agenda’s hierop af te stemmen.
Met een hartelijke groet,

 

 

 

 

 
Bert Jansen Verplancke
Districtsgouverneur 110CW 2018-2019
DG110CW@lions.nl 06-53 145652
WE SERVE  |  WE ARE GLOBAL  |  WE MAKE A DIFFERENCE
LIONS Care for Climate. Please consider your personal CO2-emission before printing this e-mail