7e Nieuwsbrief Januari 2019 District 110 CW      

 
Waarde Lionsvrienden en -vriendinnen in ons District 110CW,                     
De maand januari stond in het teken van veel Nieuwjaarsrecepties en wederom hele mooie Lionsprojecten.
Graag wil ik u, mede namens ons kabinet, een heel fijn begin van 2019 toewensen met veel succes en veel inspiratie voor uw activiteiten en bijeenkomsten.
En uiteraard een goede gezondheid voor u en de uwen!! 
Ons districtsbestuur zit er weer helemaal klaar voor om uw clubs te faciliteren, onder andere met ideeën voor de nieuwe Lionsactie voor kinderkanker in april. Voor mij persoonlijk, vertrouw ik erop, de komende maanden wederom de gelegenheid te krijgen om - via de vele geplande Clubbezoeken - vele succesverhalen te horen en te kunnen delen.
Namens het volledige kabinet wens ik u heel veel plezier in ons gezamenlijk streven een verschil te maken.    
Hierbij informeer ik u in deze 7e nieuwsbrief over de volgende onderwerpen:

 

 

 

 
 
1   Lions Clubs Nederland in actie tegen kinderkanker Samen zijn we sterker en daarom maken we ons landelijk in 2019 sterk voor één goed doel in het weekend van 12, 13 en 14 april. Onderzoek naar kinderkanker. Dat is hard nodig, want kinderkanker is doodsoorzaak nummer 1 door ziekte bij kinderen. Ieder jaar worden 600 kinderen ziek, waarbij één op de vier kinderen met kanker het helaas niet redt.Een ideetje voor uw club, om ook eens actief aan de slag te gaan met onze landelijke Lions actie?
Lees dan verder op blz 3
2     De Circustent Etten-Leur tot de nok toe gevuld  
‘Iedere keer weer een groot succes’ De blauw-gele circustent in het Brabantpark in Etten-Leur was op donderdagmiddag 3 januari tot de nok toe gevuld. Ruim achthonderd mensen kregen er een gratis voorstelling voorgeschoteld, die werd betaald door de Lions Club Etten-Leur en omstreken. Een verslag.
Lees verder op blz. 4.

 

3     Nieuwjaarsconcert Tilburg met Iris Kroes
De nieuwjaarsconcerten van Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’ zijn inmiddels een traditie geworden. Al 28 jaar trappen zij het jaar af met een bijzondere voorstelling voor trouwe bezoekers op een bijzondere locatie. Dit jaar vond het nieuwjaarsconcert plaats op zondagmiddag 13 januari in de aula van de Universiteit van Tilburg. Een verslag.
Lees verder op blz. 5.

 

4   Zeer geslaagd Lions Café met projectenmarkt op 11 januari 2019
Op vrijdagavond 11 januari 2019 kwamen dan toch een ruime 65 Lions van 16 Lions Clubs helemaal naar Steenbergen/De Heen om deel te nemen aan onze traditionele Projecten Markt en Nieuwjaarscafé 2019. Een verslag hierover.
Lees dan verder op blz 6.

5   Agenda in Maart ( Nieuwe) Ledenontmoetingsavond.
Sinds 1 januari 2018 hebben wij 78 nieuwe leden in ons District mogen verwelkomen.
Daarom organiseren wij wederom op maandagavond 18 maart 2019 - voor deze nieuwe leden en hun sponsoren- een nieuwe- ledenbijeenkomst. Hier wegblijven is eigenlijk geen optie.
Aanmelden kan via de link op blz 7. 

 

Tot zover alweer deze zevende nieuwsbrief.
Ons Districtsbestuur zit er weer helemaal klaar voor, zoals u inmiddels wel merkt en weet, om u – daar waar nodig - als Club te faciliteren met raad en daad om er een succesvol jaar van te maken.
Vele Zonevergaderingen zijn weer geagendeerd de komende maanden en bezoekt u deze, namens uw Lions Club, alstublieft. De Zone is echt het beste overleg en het enige uitwisselingsorgaan tussen de Clubs onderling en uw Districtsbestuur.
Mocht u - vanwege een bijzondere gebeurtenis of een belangrijk thema binnen uw Club – een bezoek wensen van de DG of iemand van het DG-Team, aarzelt u dan niet om via onze Districtssecretaris Lex Besselink, DS110CW@lions.nl de agenda’s hierop af te stemmen.
Met een hartelijke groet.
Bert Jansen Verplancke
Districtsgouverneur 110CW 2018-2019
DG110CW@lions.nl 06-53 145652
WE SERVE  |  WE ARE GLOBAL  |  WE MAKE A DIFFERENCE
LIONS Care for Climate. Please consider your personal CO2-emission before printing this e-mail