25/12/2018
      6e Nieuwsbrief november 2018 District 110 CW       
 
Waarde Lionsvrienden en -vriendinnen in ons District 110CW,     
Nog net voor het Kerstreces de 6e nieuwsbrief van ons verenigingsjaar 2018-2019 in uw mailbox. Met nog een week te gaan richting het nieuwe jaar, mogen we terugkijken op een boeiend aantal activiteiten binnen onze Lionsclubs, zoals u hier kunt lezen!
Hierbij informeer ik u in deze 6e nieuwsbrief over de volgende onderwerpen:

 

1   Lions Clubs Nederland in actie tegen kinderkanker

Samen zijn we sterker en daarom maken we ons landelijk in 2019 sterk voor één goed doel: Onderzoek naar kinderkanker. Dat is hard nodig, want kinderkanker is doodsoorzaak nummer 1 door ziekte bij kinderen. Ieder jaar worden 600 kinderen ziek, waarbij één op de vier kinderen met kanker het helaas niet redt.
Een ideetje voor uw club, om ook eens actief aan de slag te gaan met onze landelijke Lions actie? Lees verder. .

 

2     CW pakt groots uit met project Save-the-Earth!

Lions willen zich profileren om nieuwe, actieve leden aan te trekken. Daar biedt het landelijke project Save-the-Earth geweldige kansen: een aansprekende boodschap en een doel dat ons allen zeer ter harte gaat: “Help ons de aarde redden”! Veel Lions Clubs in ons District zetten hier de schouders onder. Wilt U meedoen? Lees verder.

 

3     “Operation Friendship“van het District 201 V2, Victoria, Australië.……

Lions in District 201 V2, Victoria in Australië nodigden buitenlandse Lions (met partner) uit om hen de gelegenheid te bieden om Australische Lions te ontmoeten en kennis te maken met hun manier van werken, hun activiteiten en hun projecten. Ook wordt het sluiten van vriendschap en het promoten van wederzijds begrip gestimuleerd! PDG Jo Vreuls ging er heen en deed verslag Lees verder.

 

4     De werkgroep Vreemd en Oud geld heeft uw hulp nodig…..

De werkgroep Vreemd en Oud geld van de Lions doet een beroep op Lions en hun vrienden/vriendinnen om op hun wereldreizen courant papiergeld mee te nemen. Kunt u helpen met het wisselen? Lees verder. 

 

5     Jubilarissen in ons District.

Verschillende Lionsleden en Lions Clubs hebben de afgelopen maand markante momenten meegemaakt in hun bestaan. Wat zijn we als District hier toch weer trots op! Aan alle jubilerende Clubs en gehonoreerde Lions: “Gefeliciteerd en veel succes!” Lees verder.

                                       6      Agenda Januari 2019.

                                                 Lees verder

 

 

Tot zover alweer deze zesde nieuwsbrief.

Tenslotte wens ik u en de uwen – mede namens ons kabinet - heel fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Voor het komende jaar 2019 heel veel succes en inspiratie met uw activiteiten en bijeenkomsten toegewenst!!
Ons Districtsbestuur zit er weer helemaal klaar voor, zoals u inmiddels wel weet, om u – daar waar nodig - als Club te faciliteren met raad en daad.
Mocht u - vanwege een bijzondere gebeurtenis of een belangrijk thema binnen uw Club – een bezoek wensen van de DG of iemand van het DG-Team, aarzelt u dan niet om via onze Districtssecretaris Lex Besselink, DS110CW@lions.nl de agenda’s hierop af te stemmen.
Met een hartelijke groet,
Bert Jansen Verplancke
Districtsgouverneur 110CW 2018-2019
DG110CW@lions.nl 06-53 145652

WE SERVE  |  WE ARE GLOBAL  |  WE MAKE A DIFFERENCE

LIONS Care for Climate. Please consider your personal CO2-emission