1e nieuwsbrief 2018-2019

               

 

Waarde Lionsvrienden en -vriendinnen,

HAPPY NEW YEAR !!!

Want zoals u weet zijn we op 1 juli 2018 begonnen met ons nieuwe verenigingsjaar 2018-2019. De jaarlijkse aftrap vond deze keer plaats tijdens de internationale conventie te Las Vegas, Nevada, alwaar duizenden Lionsfellows vanuit de hele wereld samen kwamen om elkaar te ontmoeten, veel informatie uit te wisselen, seminars te volgen, mooie projecten uit te dragen en wat dies meer zij.

 

Maar ook om de internationale landenparade te lopen (bij 44 graden Celsius) en waar in het MGM Hotel zowel de ruim 700 Districtsgouverneurs geïnstalleerd werden, alsmede de internationale directors en onze internationale Presidente. 

Naar goed gebruik werd in een lokale bierbrouwerij in de stad, onze Nederlandse Receptie gehouden voor een 150 genodigde buitenlandse gasten en het mag vermeld worden, dat daarbij de Hollandse bitterballen uiteraard niet ontbraken!

Het zal u niet verbazen, dat het jaarthema van onze internationale Presidente Mrs. Gudrun Yngvadottir (uit IJsland) WE SERVE is.

Ze heeft dat opgeknipt in een viertal belangrijke deelthema’s en ik wil deze hier graag noemen in deze nieuwsbrief en tegelijk eens aangeven,

hoe wij in ons eigen District 110CW daar vorm aan (kunnen) geven. Uiteindelijk zit ons Districtsbestuur (het Kabinet) ervoor om u als Lionsclub te faciliteren.

Daarover natuurlijk ook veel meer in de komende DG nieuwsbrieven.

 

1)uitbreiding Ledenwerving

Elk lid telt. Nieuwe leden uitnodigen en het behoud van de bestaande leden is de beste manier om te bouwen aan een sterke serviceorganisatie. In veel landen moeten we ook de focus leggen meer vrouwen uit te nodigen zich bij de Lions aan te sluiten.

Een geweldig instrument om die groei te bewerkstellingen is bijvoorbeeld gebruikt te maken van het fenomeen Clubbranches. Een mooi voorbeeld hiervan, is de oprichting en installatie van de Clubbranche Hoekse Waard Strienemonde, waarvan de 7 leden eind mei werden geïnstalleerd door de President van LC Hoeksche Waard Pieter Korver tezamen met de Districts Gouverneur Jan Pieter Bal. In dit specifieke geval ging het om een groep (oud) tafelaars van allemaal begin 40, die zeer ambitieus zijn en graag als vriendengroep onder de Lions vlag verder willen. Ze werken er hard aan om binnen korte tijd te groeien naar boven de 20 leden en daarmee automatisch de charter te verwerven voor een nieuwe Lionsclub in de Hoeksche Waard.

Zoiets valt ook te bedenken voor bijvoorbeeld gemengde Clubbranches, daar waar de Parent Club als mannenclub wil blijven voortbestaan. Of bijv. de Ladies Circle, Junior Kamer, etc. die aan hun leeftijdsgrens zitten en graag gezamenlijk verder willen. Maar je zou ook kunnen denken aan “Speciality Clubs” zoals Campus clubs, Sportclubs, Postzegelclubs etc. Kortom zij die een hobby, beroep of etniciteit delen en extra gemotiveerd zijn om hun passies om te zetten in lonende serviceprojecten, die daardoor rechtstreeks ten goede komen aan hun (lokale) gemeenschappen.

Binnen ons District hebben we de District commissaris GMT (ledenbeleid) en dat is Huib van Lent, hmvanlent@hotmail.com. Schroom niet om Huib te benaderen voor een Zonevergadering of voor specifieke ledenwervingsacties binnen uw Lionsclub. 

2)Ontwikkeling leiderschap

Iedere Lion is een leider. Door Lionsleden op te leiden met leiderschapsvaardigheden en het vergroten van de mogelijkheden voor leiderschap voor vrouwen, kunnen we alle Lions helpen hun doelen te bereiken.

Ons District, maar ook het landelijke Multiple District, investeert juist om die reden veel in onze Lionsbestuurders. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze halfjaarlijkse Districtstrainingen voor (inkomende) clubbestuurders, secretarissen en webmasters. Altijd goed voor toch een kleine 50 tot 70 Clubbestuurders, die we regionaal opzoeken en waarmee we interactief discussiëren en veel kennis mee delen.

Ook komend jaar vinden er weer een drietal trainingen plaats voor onze Clubbestuurders en wel op ma 15 oktober te Ridderkerk, di 16 oktober te Breda en do 18 oktober te Goes.

Onze zonevoorzitters krijgen tegenwoordig een landelijke training. We hebben er al eentje gedaan begin juni in Vught en voor diegenen die toen niet konden, is er nog een zonevoorzitterstraining op zaterdag 22 september 2018 te Amersfoort. Zie voor de details: https://www2.lions.nl/global-leadership-team#top

Tenslotte hebben we dan nog de Regionale Lions Leaderships Institute training, welke op landelijk niveau gehouden wordt. De eerste was in november 2017 en daaraan hebben ruim 34 Lions uit heel Nederland deelgenomen.

Dit jaar wordt de RLLI wederom gehouden op 2-4 November 2018 te Papendal en vanuit ons district mogen daar weer een 4-tal ambitieuze en leergierige Lions aan meedoen. Binnen ons District hebben we de District commissaris GLT (opleidingen) en dat is Humphrey Bouwe, hrrbouwe@gmail.com . Aarzel niet om ook Humphrey te benaderen voor een Zonevergadering of wanneer u zich wilt aanmelden voor, of meer informatie wilt hebben over, een van de hierboven genoemde trainingen.

 

 

 

 

3)Vriendschap en Lions

Vriendschap is de kracht van Lions. We bouwen aan levenslange relaties en verbinden ons sterk aan goede doelen. Zorg ervoor dat vriendschap doorwerkt in iedere ervaring binnen je Lionsclub.

Die vriendschappen binnen de lions Club is natuurlijk de basis van onze organisatie. De nadruk ligt immers op vriendschap en het delen van kennis en vandaaruit de gezamenlijke kracht om aan serviceprojecten te doen. Menig Clubavond kent als aanhef: Vrienden! Dit in plaats van Dames en Heeren.

Binnen het District (en ook landelijk) hebben we – naar analogie van de Activiteiten Commissie (zowel materieel als immaterieel) binnen de Clubs – een zg GST-coördinator aangesteld. Onze GST-district coördinator kan u mooi helpen om de verschillende middelen en ideeën op regio, zone en op clubofficer-niveau te kanaliseren. Om zodoende de Lions Clubs te ondersteunen bij het bepalen van de prioriteiten en de behoeften van hun serviceprojecten en de uitwisseling van de ervaringen door de Clubs onderling.

Daarbij valt te denken aan het organiseren van een gemeenschappelijk event door verschillende Lions Clubs in de regio. (bijvoorbeeld een regionale Golfdag o.i.d.).

LCI en LCIF hebben recent diabetes toegevoegd aan de focusgebieden van Lions. Hiervoor zijn inmiddels al een paar prachtige concepten bedacht (o.a. door LC Rtd West) met als resultaat, dat een behoorlijk percentage van de personen geholpen worden, die anders sluimerend diabetes bij zich dragen met alle gevolgen van dien. Ook onze GST Districts coördinator kan u hierbij helpen om dit soort initiatieven verder uit te werken en vorm te geven. Er zijn ook verschillende (snelle) Grants hiervoor aan te vragen.

Binnen ons District hebben we de District commissaris GST (Service Team) en dat is Jan Pieter Bal, janpieterbal@gmail.com . Jan Pieter mag u uiteraard benaderen voor een gezamenlijke Clubactiviteit of voor de Zonevergadering of om uw specifiek serviceproject verder mee helpen vorm te geven.

3 )Delen van verhalen

Verhalen vertellen is krachtig. Wanner we onze activiteiten voor goede doelen vertellen, begrijpt onze omgeving beter wie we zijn en wat we doen. Social Media en Marketing kunnen ons daarbij helpen onze boodschap over te brengen en anderen uit te nodigen om met ons het verschil te maken.

En het is zo fijn, dat we juist zoveel mooie verhalen te delen hebben. En heel vaak weten we dat nog niet eens van elkaar, laat staan dat uw buurman/vrouw weet, wat u allemaal binnen die Serviceclub doet. Daarom een blijvende oproep om uw activiteiten zoveel mogelijk te fotograferen en met een korte beschrijving door te sturen aan onze Informatiemanager Peter Brandenburg. IM110CW@lions.nl  en het mag zeker ook naar onze Districtsredacteur André Kastelein. Vergeet ook Facebook niet en uw lokale huis-aan-huis blaadje!          

We hebben een prachtige en actuele Website:   

https://110cw.lions.nl/#top  

 

 

Kopij De Lion

Graag herhaal ik in deze nieuwsbrief de oproep van André Kastelein, onze Districtsredacteur voor het LION Magazine: 

“Graag wil ik de clubs/secretarissen van 110CW oproepen kopij voor de LION te leveren. Het is een mooie manier om je activiteiten onder de aandacht te brengen. Schroom dus niet mij kopij te sturen: redacteur110cw@lions.nl 

Voor alle kopij geldt:

- maximaal 200 woorden

- liever geen foto’s van chequeoverhandigingen

- foto’s minimaal 2MB

We kunnen met ‘We Serve’ een nieuwe wereld bereiken en grenzen verleggen.

Agenda

Save-the-date: Kabinetswissel 13 September 2018 te Mijnsheerenland.

Graag ontmoet ik u op do. 13 september a.s. vanaf 18.00 uur tijdens onze Gouverneurswissel. In een sfeervolle en ontspannen ambiance, nemen we afscheid van Jan Pieter Bal als Gouverneur 2017-2018 en stel ik u graag voor aan onze Districtscoördinatoren, Portefeuillehouders en Zonevoorzitters. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we dan nader kennis maken. Uw Clubbestuur krijgt hier binnenkort nog een officiële uitnodiging voor.

 

 

 

 

Tot zover deze eerste nieuwsbrief rondom het jaarthema van onze Internationale Presidente. Rest mij nog u en de uwen een heel fijne vakantie toe te wensen. Veel Lions Clubs gaan even twee maanden met zomerreces en de Clubs die doorgaan wens ik veel succes met hun activiteiten!!

Mocht u - vanwege een bijzondere gebeurtenis of een belangrijk thema binnen uw Club – een bezoek wensen van de DG of iemand van het DG-Team, aarzelt u dan niet om via onze Districtssecretaris Lex Besselink, DS110CW@lions.nl de agenda’s hierop af te stemmen.

Met een hartelijke groet,

Bert J. Verplancke

Districtsgouverneur 110CW 2018-2019

DG110CW@lions.nl

06-53 145652